O  projektu

Projekat Tragom baštine Pejačevića realizovao je Centar za istraživanje i promociju kulturnog nasleđa HeriTag, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat se zasniva na ideji mapiranja istorijskih mesta, spomenika i arhitektonskih objekata profane i sakralne namene koji su nastajali tokom XVIII i XIX veka na području Vojvodine, i koji su povezani sa plemićkom porodicom Pejačević. Na nov način sagledava se bogato arhitektonsko nasleđe ove porodice u Vojvodini i dovode se po prvi put u vezu objekti na teritoriji Srema sa onima na teritoriji Bačke i Banata. Posmatrajući sva zdanja, kao deo jedinstvene spomeničke celine, naročito ona čija istorija nije istražena i koja još uvek nisu proglašena kulturnim dobrima, projekat pokreće pitanje valorizacije i revalorizacije ovog nasleđa. Kako je projekat osmišljen da prezentuje i interpretira kulturno nasleđe porodice Pejačević korišćenjem savremene tehnologije na atraktivan način, to će omogućiti da ono bude interesantno i dostupno širokoj javnosti.

Naš tim:

Autorka projekta Dušanka Gojić, istoričarka umetnosti i menadžerka kulturnog nasleđa

Koordinatorka projekta Gordana Milanović, istoričarka umetnosti i menadžerka kulturnog nasleđa

Stefan Gajić, web development i web dizajn

Radovan Gojić, digitalni 3D modeling

Darko Lišanin, virtuelne 360˚ panorame

Zahvalnost za pomoć pri realizaciji projekta dugujemo:

Đorđu Boškoviću, muzejskom savetniku Zavičajnog muzeja u Rumi

Ivanu Rotu, kustosu i Danijelu Zecu, višem kustosu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku

Jordanki Geševoj

Vesni Glavočević iz Fonda za očuvanje kulturno-istorijske baštine “Vekovi Bača”

Velečasnom Dušanu Milekiću, župniku Crkve sv. Petra u Inđiji

Draženu Štimcu, novinaru RTV Vojvodine

Tatjani Jesretić, istoričarki umetnosti – konzervatorki iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Vesni Majstorović, višem stručnom saradniku, istoričarki umetnosti - konzervatorki iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

Mesnoj zajednici Torda

Heleni Roksandić Musulin, načelnici Gradske uprave grada Sombora

Danielu Kopri, učitelju tambure i Ivanu Krajačiću, učitelju klarineta i saksofona iz Osnovne glazbene škole “Kontesa Dora” iz Našica

Andreji Šimičić, kustoskinji i rukovodiocu odeljenja likovnih i primenjenih umetnosti Muzeja Slavonije u Osijeku

Dragani Zorić-Mazinjanin

Georgiju Došenu

Korišćeni izvori i literatura:

Balta, I. (1985), “Vlastelinsta porodica Pejačević s posebnim osvrtom na njezinu genealogiju i heraldiku”, u: Anali Zavoda JAZU, br. 4, Osijek, str. 251-320

Borovszky, S. (1912), Magyarország Vármegyélés és Városai: Torontál vármegye, Budapest, str. 126. https://archive.org/details/magyarorszgvrmeg19szik [15.06.2017]

Bošković, Đ. (2016), Ruma u periodu 1861-1914, Ruma: Zavičajni muzej Ruma

Bošković. Đ. (2013), „Rumsko vlastelinstvo obitelji Pejačević“ u: Najcer Sabljak J. i Lučevnjak S. (ur.), Likovna baština obitelji Pejačević: studijsko-tematska izložba, katalog izložbe, Osijek, 267-273.

Gavrilović, S. (1969), Ruma: trgovište u Sremu 1718-1848/49, Novi Sad: Matica Srpska - Odeljenje za društvne nauke

Damjanović, D. (2002) “Grobna kapela grofova Pejačevića u Podgoraču”, u: Našički zbornik, br. 7, Našice, str. 221-227

Dević, A. Župa Inđija, neobljavljena građa, Rimokatolička župa Inđija

Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Geševa, Й. (2012), Familiя grafove Peяčevič meždu legendite i realnostta (vtorata polovina XVII-XIX vek). Istoriko-genealogično izsledvane, Sofija: Diomira

Gesheva, Y. (2015), “Bugarsko razdoblje obitelji Pejačević”, u: Artos/časopis za znanost, umjetnost i kulturu, br.2, http://www.uaos.unios.hr/artos/index.php/hr/medunarodna-rubrika/gesheva-y-bugarsko-razdoblje-obitelji-pejacevic [12.06.2017]

Grupa autora (2014), Obitelj Pejačević. Povjest-kultura-umjetnost, Zagreb

Kos, K. (2008), Dora Pejačević, Zagreb: Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb

Lučevnjak, S. (2002), “Grbovi obitelji Pejačević – tragovi postojanja”, u: Našički zbornik, br. 7, Našice, str. 209-220

Majstorović, V. (2011), “Crkveno graditeljstvo na teritoriji opštine Žitište“, u: Građa za proučavanjespomenika kulture Vojvodine XXIV-XXV, Novi Sad , str. 24 - 42.

Najcer, J. (2002) “Tragom umetnina grofovske obitelji Pejačević”, u: Našički zbornik, br. 7, Našice, str. 183-208.

Šćitaroci, B. i M. (1998), Dvorci i perivoji u Slavoniji: od Zagreba do Iloka, Zagreb