Rimokatolička crkva Svetog Ivana Nepomuka u Putincima

Naseljavanje i formiranje današnjeg sela Putinici odvija se tokom XVIII veka. Kada su vlastelini Pejačevići preuzeli mitrovačko (kasnije rumsko) vlastelinstvo raselili su selo Šelevrence, a pravoslavno (srpsko) stanovništvo naselili u današnje Putince. Naseljavanje nemačkog stanovništva počinje tridesetih godina XIX veka, kada je iz Bačke došlo nekoliko porodica. Godine 1846. Petar grof Pejačević izdvojio je 10 jutara zemlje od putinačkih pašnjaka i naselio 40 nemačkih kuća. Do tada je rimokatoličko stanovništvo u Putincima spadalo pod župu u Golubincima, a kada je Inđija 1835. godine dobila svoju župu, njoj su dodeljeni katolici iz Putinaca. Međutim, zbog porasta broja katoličkog stanovništva i relativne udaljenosti Inđije, javila se potreba za osnivanjem posebne parohije. Zalaganjem Petra grofa Pejačevića Putinci su 1849. godine dobili sopstvenu župu. Prvobitno je kao molitveni dom služila jedna seoska kuća.

U arhivskoj građi đakovačke biskupije postoje podaci da je današnja crkva završena 1899-1900. godine. U izvorima se kao patron crkve pominje Petar grof Pejačević. Kako je u vreme podizanja crkve grof već bio počivši, može se pretpostaviti da je oporukom obavezao svog naslednika Ladislava grofa Pejačevića, koji se takođe navodi kao patron, da podigne crkvu i po svoj prilici ostavio neki fond.

Crkva monumentalnih dimenzija, građena je u neogotičkom stilu, prema planu arhitekte Franca Seča. To je jednobrodna građevina sa transeptom, petostranom oltarskom apsidom na severnoj i visokim masivnim zvonikom na južnoj strani. Sa zapadne strane oltarskog prostora nalazila se sakristija. Crkva ima sve elemente karakteristične za gotičke građevine – kontrafore, rozete, prelomljene luke, krstaste svodove, glavni portal stepenasto uvučen.

Kliknite objekat za 360° prikaz crkve

Godine 1905. kupljene su orgulje i sagrađen je prostor za hor. Unutrašnjost crkve je, oko 1930. godine, oslikao Putinčanin Matija Ešbah. Od motiva se javljaju stilizovani floralni i geometrijski elementi na zidovima, na svodovima plavo nebo posuto zlatnim zvezdicama, a na stubcima povezanim prelomljenim lucima javlja se imitacija naizmeničnog ređanja belog i tamnog kamena. U najvišoj zoni severnog i južnog zida pevničkih prostora, odmah ispod krstastih svodova, nalaze se predstave četiri jevanđeliste. Prikazani su u celoj figuri, sa svojim simbolima, smešteni u pejzaž ili neku arhitektonsku konstrukciju. O izgledu nekadašnjeg oltara svedoče samo ostaci drvene konstrukcije i poneka stara fotografija. Može se zaključiti da je bio trodelan, u centralnom delu se nalazila slika svetitelja, svakako Ivana Nepomuka kome je crkva posvećena, a sa strana po jedna skulptura svetitelja.

Petar grof Pejačević odlikovan je papinskim ordenom reda Hristovog viteza za zasluge za utemeljenje dve župe na svojim posedima u Inđiji i Putincima. Odličje mu je uručio đakovački i sremski biskup Štorsmajer 1852. godine u župnoj crkvi u osiječkoj Tvrđi.